KOOPERATYWY ŻYWIENIOWE

Zatrzymujemy się i wracamy do życia, do naturalności, do wolności, którą jesteśmy.

ŻYWIMY SIĘ NATURALNIE

———————————————————————————————————————

TYM, CO POTRAFIMY SAMI WYTWORZYĆ

kooperatywę żywieniową opartą na produkcji własnej, zdrowej żywności w domowym zaciszu, wymianie barterowej i wspólnym czynieniu dobra (pomoc w ogrodzie i przy zwierzętach, tworzenie przetworów, soków, wolna edukacja) uzupełnioną prawnymi narzędziami uwolnienia od poczuć, emocji i przekonań.

KOOPERATYWY.ZYCIA.PL

Czym jest kooperatywa żywieniowa?

To przede wszystkim społeczność ludzi otwartych na zmianę swojego życia i poznanie nowych istot, których wolą jest zdrowo i naturalnie się odżywiać oraz wracać do czucia siebie i budowania lokalnej, sąsiedzkiej relacji, opartej na wymianie, wprowadzeniu lokalnej waluty i wzajemnej pomocy, bez pośredników i sztucznie narzuconych nam uwikłań, zniewoleń i ograniczeń.

Kto może dołączyć do kooperatywy?

Każdy, kogo wolą jest czynić, każdy, kto ma w pieczy swój ogród, ogródek działkowy, zajmuje się naturalnym rolnictwem, opieką nad szczęśliwymi i wolnymi zwierzętami (kurami, kozami, pszczołami itp.), każdy, kto sam wytwarza swoją żywność (piecze chleb, robi soki, sery, dżemy, kisi ogórki), każdy, kto lubi gotować lub posiada kawałek wolnej przestrzeni do przechowywania produktów, każdy, kto podróżuje i mógłby rozwozić paczki z żywnością.

Jak to działa?

Lokalnie (np. w obrębie powiatu) znajdujemy jedno miejsce do przechowywania produktów (tzw. DARownia), w którym odbywa się wymiana – każdy może coś przywieźć i coś zabrać w określonych godzinach lub po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem takiego miejsca, na początku działania kooperatywy może być to np. raz na kilka dni. Korzystamy, na tyle ile to możliwe z opakowań wielokrotnego użytku np. przyjeżdżamy po kapustę kiszoną z własnym słoikiem.

Przykład: Przywożę do DARowni świeże mleko od krowy i wymieniam na słoik ogórków kiszonych, chleb i jajka, jeżeli czuję równowartość tego, co daję i biorę to opuszczam DARownię z uśmiechem, a jeśli nie to zostawiam coś w gotówce lub w bonie, czyli czuciowalucie. Na miejscu spotykam Staszka, który właśnie odebrał worek buraków i umawiam się z nim na wspólne gotowanie barszczyku, odzywając się do innych Istot.

Co jeśli nic sam nie produkuje?

Zawsze mogę dostarczyć do DARowni coś, co się przyda do dalszego przetwórstwa np. sól.

Jak dołączyć?

Bez zapisów, deklaracji i rejestrów, legalnie w Narodzie. Odezwij się na rada@zycia.pl

DODATKOWO ŚCIEŻKI UWOLNIENIA NA PRAWACH LUDNOŚCI RDZENNEJ:

FUN-DUSZE, OD-SZKODOWANIA NA-RODOWE, U-PRAWNIAJĄCE DO ODZYSKANIA / UZYSKANIA:

  • Należności zapłaconych rat kredytowych,

  • Kosztów leczenia dziecka, zwierzęcia, rodzica,

  • Nadpłaconych podatków oraz składek tzw. ZUS,

  • Możliwości otrzymania 1 ha ziemi w opiekę, dla rodziny,

  • Nadpłat tzw. ubezpieczeń za pojazdy i przestrzenie domowe (enklawy),

  • Swobody podejmowania decyzji, w tym uwalniania się od odgraniczeń,

  • Uczestnictwa w innych dobrach (wykazanych w Dekrecie Rdzennych Narodów),

  • Możliwości odzyskiwania należności za pomocą Waluty Zastępczej Narodu,

  • Udziałów w funduszach na rehabilitację, terapię oraz pieczę Narodu