KOOPERATYWY ZDROWIENIOWE

Ten rodzaj kooperatyw, to prawdziwe wyzwanie, gdyż możemy je realizować na tak wielu polach, w których z jednej strony odłączamy się od starego systemu, w którym się wyłącznie leczyło, a w którym głównie mamy do czynienia z pozostałościami chorób tzw. cywilizacyjnych.

Innym ważnym odłamem jest wdrażanie obszarów profilaktyki, która będzie miała na celu przeciwdziałanie wystąpieniu tych, o których wspomniano wcześniej, a na które są jeszcze narażeni ludzie, bez możliwości korzystania z całkowicie nowych możliwości ludzi obudzonych, m.in. zamieszkujących osady, żywiących się zdrowo, z zapleczem narzędzi uwalniających ciało i ducha.